KAUBANDUSLIKU LOTERII
"VICHY FRESH TARBIJAMÄNG“
AMETLIKUD REEGLID

Kauplused vahetavad võidukorke alates 1.juunist 2016.Kampaanias osalevad kauplused

 • Rimi (Super ja Hyper)
 • Maxima
 • Maksimarket
 • Keila Tarbijate Ühistu
 • Konsum
 • A JA O
 • OG Elektra
 • ABC Supermarkets Comarket
 • RR Lektus
 • Prisma
 • Selver
 • Stockman
 • Statoil
 • Aldar Eesti


1.Kampaania „Vichy Fresh tarbijamäng“ on ajavahemikus 01.06.2016 kuni 31.07.2016 toimuv tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab Saku Õlletehase AS (aadress: Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harjumaa) (edaspidi Korraldaja). Kampaania info on kättesaadav veebilehel www.vichy.ee.

2. Kampaanias võivad osaleda kõik isikud, välja arvatud Saku Õlletehase AS-i, Imagine AD OÜ ja teiste Kampaania läbiviimisega seotud äriühingute töötajad ning nende pereliikmed.

3. Kampaanias osalevad Korraldaja poolt turustatavate karastusjookide Vichy Fresh Apple, Vichy Fresh Green Tea–Pomegranate, Vichy Fresh Lemon-Lime, Vichy Fresh Orange-Mango, Vichy Fresh Red Berries & Hibiscus, Vichy Fresh Apricot-Aloe Vera 1,5-liitrised erimärgistusega PET-pudelid. Kampaania erimärgistuseks on kampaaniatoodetel olev kampaaniast teavitav etikett ja kampaaniamärgistusega kork (edaspidi ka kampaaniamärgistus).

4. Kampaanias osalemiseks tuleb:

• osta kampaaniaperioodil 01.06.2016 kuni 31.07.2016 vähemalt üks kampaaniamärgistusega Vichy Fresh Apple, Vichy Fresh Green Tea–Pomegranate, Vichy Fresh Lemon-Lime, Vichy Fresh Orange-Mango, Vichy Fresh Red Berries & Hibiscus või Vichy Fresh Apricot-Aloe Vera 1,5-liitrine PET-pudel;

• kontrollida ostetud kampaaniamärgistusega toote korki - kui korgi all on kirjas XWINX, on Kampaanias osaleja võitnud uue 0,5-liitrise PET-pudeli Vichy Fresh Lemon-Lime;

• NB! hoida alles võidu tähisega kork (edaspidi ka võidukork)! Võidu lunastamiseks tuleb võidukork esitada kassasse või infoletti kampaanias osalevas kaupluses, kus on saadaval auhinnafond ehk Vichy Fresh Lemon-Lime 0,5-liitrine PET-pudel.

5. Kampaania auhindadeks on 87 000 0,5-liitrist PET-pudelit Vichy Fresh Lemon-Lime. Kampaania võidufondi väärtus on kokku  42 630 € (nelikümmend kaks tuhat kuussada kolmkümmend) eurot.

6. Kampaanias osaleb kokku 348 000 pudelit kampaaniamärgistusega karastusjooke. Võidukorkidega 1,5-liitriseid PET-pudeleid on kokku 87 000, mis jagunevad järgmiselt:

Vichy Fresh Apple 1,5-liitrine PET-pudel - 14 500 tk;
Vichy Fresh Green Tea–Pomegranate 1,5-liitrine PET-pudel - 14 500 tk;
Vichy Fresh Lemon-Lime 1,5-liitrine PET-pudel - 14 500 tk;
Vichy Fresh Orange-Mango 1,5-liitrine PET-pudel - 14 500 tk;
Vichy Fresh Red Berries & Hibiscus 1,5-liitrine PET-pudel - 14 500 tk
Vichy Fresh Apricot–Aloe Vera 1,5-liitrine PET-pudel - 14 500 tk.

7. Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania Korraldaja võtab enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest. Auhindade kättesaamisega seotud transpordikulusid vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

8. Alates 01.06.2016 kuni 31.08.2016 (kaasa arvatud) saab Kampaania auhindu kätte kampaanias osalevast kauplusest, kus on saadaval Vichy Fresh Lemon-Lime 0,5-liitrine PET-pudel.

9. Korraldaja vahetab võidukorke uute 0,5-liitrise PET-pudelis Vichy Fresh Lemon-Lime vastu oma asukohas (aadress: Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harjumaa) alates 01.09.2016 kuni 30.09.2016.

10. Kampaania Korraldajal ja/või võidukorki auhinna vastu vahetaval kauplusel on õigus kontrollida võitja poolt esitatud võidukorgi õigsust. Võidukork on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhinna võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel, selle märgistus on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel moel muudetud.

11. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest ega ka auhindade võitjate ja/või kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.

12. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise korral ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindade kättesaamisest kõrvalejäämise eest.

13. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud Kampaania reegleid. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt katkestada, teatades sellest ajakirjanduse vahendusel.

14. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele

15. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 31.08.2016 Kampaania Korraldajale aadressil: Saku Õlletehase AS, Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harjumaa, märksõnaga „Vichy Freshi tarbijamäng“. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev. Pretensioonides peab olema toodud osaleja ees- ja perekonnanimi, aadress ning Kampaania võimalike puuduste üksikasjalik kirjeldus. Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul kättesaamise kuupäevast. Korraldaja otsusest teatatakse Kampaanias osalejale tähitud kirjaga, mis saadetakse pretensioonis märgitud aadressile 7 päeva jooksul pretensiooni läbivaatamise kuupäevast. Korraldaja otsus pretensioonide kohta on lõplik ja kohustuslik. Osaleja edasised pretensioonid vaadatakse vajadusel läbi kohtu poolt.

16. Kampaanias osalemisega kinnitab Kampaanias osaleja, et tal on selleks õigus ja et ta on tutvunud ning nõustub Kampaania reeglitega. Alaealise või teovõimetu isiku puhul loetakse kinnitus olemasolevaks juhul, kui Kampaanias osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek Kampaanias osalemiseks ja kui see isik on tutvunud ja nõustub Kampaania reeglitega.